O nás

Více než 25 let se věnujeme oblasti IT, GPS systémů a dopravě. Máme zkušenosti v komerční sféře i veřejné správě. Vyvíjíme systémy na míru dle požadavků zákazníka.

Informační systémy na míru

Rozhodování vedení společnosti/IT ani žádný úspěšný projekt se neobejde bez architektonického návrhu. Postupujeme dle best practise TOGAF -> od shody stakeholders na přesném zadání přes business, aplikační, datovou a technologickou architekturu.

Analýza a návrh řešení

Navrhneme pro vás optimální řešení. Zaměřujeme se na procesní a business analýzu. Pomůžeme vám také se sběrem a vyhodnocením dat, optimalizací procesů a přípravou dokumentace. Pracujeme primárně v jazyce ArchiMate a BPMN.

Vývoj software & web

Vyvíjeme jak na standardních platformách .NET a JAVA tak na moderních a progresivních Low Code Development platformách. V případě potřeby se přizpůsobíme technologii zákazníka. Optimalizujeme náklady a čas realizace kombinací metodik Agile a Waterfall.

Programové / projektové řízení

Propojením naší znalosti architektury a projektového řízení dosahujeme synergických efektů v čase a nákladech na řešení. Zajistíme, že váš projekt bude realizován v souladu s architektonickým návrhem a bude bez kompromisů projektově řízen. PRINCE2/ITIL

Quality asurance & consulting

Dohlížíme na to, že dodávaný produkt a veškeré probíhající procesy jsou v souladu s očekávanou kvalitou. V případě, že nejsme dodavatelem poskytujeme projektový, technologický a architektonický dozor nebo oponenturu.

Bodyshop / outsourcing ICT služeb

Pokud vám chybí kapacita týmu nebo dočasně potřebujete vysoce specializované role, poskytneme vám kvalitní odborníky formou bodyshopu. V případě potřeby převezmeme odpovědnost za celou kompetenci nebo dodávku formou outsourcingu.

Transformační změny & Digitalizace

Roste vaše společnost rychleji než vaše IT ? Je vaše firma součástí akvizičního procesu ? Předáváte řízení společnosti nástupcům ?

Projektové a krizové řízení

Zahajujete projekt a potřebuje mít jistotu, že proběhne v souladu s vaším očekáváním ? Je váš projekt v ekonomických, časových, kvalitativních problémech ? Potřebujete řídit portfolio projektů a zajistit jejich vzájemnou synchronizaci a soulad ?

Příliš vysoké náklady na IT

Rostou neustále vaše výdaje za IT a nevíte jak je optimalizovat ? Jste v zajetí vendor lock-in a nemůžete se s dodavateli jednotlivých systémů dohodnout ?

Příliš mnoho aplikací

Máte příliš mnoho aplikací ? Chybí vám dokumentace a jednotný koncept ?

Ztráta konkurence schopnosti

Jsou vaše systémy zastaralé ? Potřebujete být "on-line" ?

Chybějící data a přehled

Máte zavedené aplikace a přesto nemáte informace ? Jsou vaše data zamčena v systémech a nemůžete s nimi dále pracovat (vendor lock-in)? Nemůžete svá data sdílet ? Chybí vám jednotná vrstva pro reporting a zpracování dat ?

Nefunkční tým architektury, analýzy a vývoje

Nepracují vaše týmy optimálně ? Dochází ke ztrátám při přenosu zadání mezi jednotlivými rolemi (architektura x analýza x vývoj) ? Nemáte zavedeny procesy životního cyklu realizace implementačních projektů ?

Partneři & Reference